Özlem Eylem
PhD student

Özlem Eylem, Hollanda’da VU Amsterdam Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Kendisi ayrıca İngiltere’de Queen Mary Londra Üniversitesi’nde fahri araştırma görevlisidir. Eylem’in akademik olarak ilgilendiği alan ve bilimsel yayımları şu konular üzerinde odaklanır: kendine zarar verme davranışlarına yönelik terapatik müdahale teknikleri, etnik azınlıklara yönelik psikolojik müdahale tekniklerinin kültürel adaptasyonu, internet üzerinden sağlık hizmetleri ve intiharla ilgili kültürel sebepler.

Annemieke van Straten
Professor of Clinical Psychology

Prof. Annemieke van Straten, Hollanda’da VU Amsterdam Üniversitesi’nde Kinik Psikoloji Profesörü ve Klinik Psikoloji Bölüm Başkanıdır. Van Straten’in akademik olarak ilgilendiği alan ve bilimsel yayımları şu konular üzerinde odaklanır: kanıta dayalı tedaviler, internet terapileri, işbirlikçi bakım, kademeli bakım ve toplumsal bakış açısı.

Kamaldeep Bhui
Professor of Cultural Psychiatry and Epidemiology

Prof. Kamaldeep Bhui, İngiltere’de Queen Mary Londra Üniversitesi’nde ki Wolfson Enstitüsü’nde Kültürel Psikiyatri ve Epidemiyoloji Profesörüdür. Prof. Bhui ayrıca Güney Londra’da, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) fahri psikiyartisttir. Bhui’nin akademik olarak ilgilendiği alan ve bilimsel yayımları şu konular üzerinde odaklanır: intihar ve kendine zarar vermeyi engelleme, sağlık servislerine erişimde etnik eşitsizlik ve sonuçları düzeltme, göçmenlerin ruhsal sağlığı için kültürel konsültasyon servisleri, depresyonun kültürel epidemiyolojisi, psikoz ve depresyon sonuçları.

Ad Kerkhof
Professor of Clinical Psychology

Prof. Ad J.F.M. Kerkhof Hollanda’da VU Amsterdam Üniversitesi’nde Kinik Psikoloji, Psikopatoloji ve İntiharı Engelleme Profesörüdür. Kerkhof’un akademik olarak ilgilendiği alan ve bilimsel yayımları şu konular üzerinde odaklanır: intiharı önleme, intiharla ilgili endişelere yönelik internet üzerinden kendine yardım programları ve intiharı önlemeyle ilgili çalışma ilkelerinin pratikte uygulanması.